För dig som jobbar i skolan

Vi vill underlätta för dig som jobbar i skolan. Här hittar ni material att använda i undervisningen.

Utbildning och jobbkarta

Det gröna näringslivet består av företag inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Med hjälp av jobb- och utbildningskartan får du en övergripande bild av branschens utbildningsvägar och olika yrkesroller. Här kan du ladda ner jobbguiden i pdf-format.

Klicka här

SYV & Lärare

På den här sidan hittar du presentationer och filmer för att koppla ihop arbetsliv och skola i klassrummet. Materialen kan även användas i samarbetet med pedagoger för att ge eleverna underlag för framtida studie- och yrkesval.

Klicka här

Branschen genom Virtual Reality

Klicka här