Vad har du för utbildning och vad jobbar du med?

Under gymnasiet gick jag maskinprogrammet med inriktningen på lantbruksmaskiner, växtodling och entreprenad. Genom utbildningen har jag bland annat körkort i grävmaskin, lastmaskin, truck och motorsåg- och röjsågskörkort A och B. Det gav mig en gedigen grund till att vidareutbilda mig till skogsplanläggare och skogsplanerare. Det innebär att jag gör skogsbruksplaner åt markägare så de får hjälp med hur deras skog ska skötas och när de är lämpligt att göra åtgärder.

Arbetet med att göra en skogsbruksplan börjar alltid med att jag pratar med markägaren vad de har för mål med sin skog och hur dom vill att den ska skötas i framtiden. Det uppskattas av flera markägare när de får vara med och utforma och lägga fram sina egna tankar. Sen jobbar jag även med planering och då ligger fokus på gallring, avverkningar och olika typer av uppföljningar som återväxtuppföljning och hyggesuppföljning för att markägaren på bäst sätt ska kunna sköta sin skog utifrån de förutsättningar som finns men även problem som kan uppstå. Just nu jobbar jag med en skogsbruksplaner som är från 2016 då jag uppdaterar och korrigerar i planen för eventuella framtida åtgärder.

Jag utför även gallringstaxeringar vilket jag tycker är väldigt intressant. Då går jag i olika skogsbestånd och samlar in uppgifter som stamantal, dgv, ålder, hgv och trädslagsfördelning och lägger ut subjektiva provytor. Genom uppgifterna jag samlat in och att kunna se beståndet framför mig kan jag sen fatta ett beslut när de är lämpligt att gå in och gallra med maskiner eller manuella åtgärder. Arbetet innebär ungefär fyra dagar ute i fält, det vill säga i skogen, och en dag på kontoret hemma.

Vem passar att ha skogen som arbetsplats?

Jag tror att de jag jobbar med kan passa flera. Man måste gilla att vara ute i skog och mark. Sen är det viktigt som skogsplanläggare och planerare att vara noggrann och att efter utbildning och lite erfarenhet kunna se framför sig hur skogen ska se ut och skötas nu och i framtiden.

Vad är det bästa med ditt yrke?

Det bästa med mitt yrke är att man får vara ute och spendera mycket tid i skogen. Jag har alltid tyckt om att vara i skog och mark det är något jag känner att jag har ett öga för. I skogen är det alltid lugnt och man kan gå in i sin egen bubbla och bara njuta av naturen samtidigt som man jobbar! Jobbet är självständigt och man känner sig väldigt fri i att planera sin dag.

Friheten gör att jag hinner med mitt fritidsintresse som är hästar. Jag har tre stycken var av två som jag tävlar med på nationell nivå. Det innebär många timmar i sadeln och i stallet sen på helgerna är det oftast tävling. Ibland kan de bli sena veckokvällar om det är mycket att göra.