Vad jobbar du med?

Jag har pluggat till Jägmästare och arbetar i dag på Holmen Wood Products. Det är en del av Holmen-koncernen som producerar sågade och förädlade trävaror. Min roll är inom systemområdet där arbetar med olika projekt, hjälper kollegor med support, löser olika problem i systemen och med projekt kring framtida system. Tidigare har jag även jobbat på andra sågverk och även på det som tidigare hette LRF Konsult, idag Ludvig & Co.

Tre egenskaper för att passa i ditt yrke?

Det är ett plus att vara hållbarhetsintresserad, vara naturintresserad och att kunna se helheten.

Vad är det bästa med ditt yrke och hur valde du utbildning?

Det bästa är att jag jobbar med något som är förnybart, det känns helt rätt! Jägmästarutbildningen är en toppenutbildning då den är så bred, allt från ekonomi till botanik och gav mig en bra grund för det jag gör idag. Eftersom jag är uppvuxen med och i skogen och jag fick höra av mina föräldrar att en utbildning är bra eller rättare sagt ”du måste utbilda dig”. Sagt och gjort så började jag leta efter en utbildning och på något sätt så kom Jägmästare upp och då kände jag att det måste jag prova.