Vad jobbar du med?

Mina föräldrar har drivit en gård i Uppland som jag nu har börjat jobba på och ska så småningom ta över. På gården finns köttdjur och spannmålsodling och så har vi kviguppfödning åt en mjölkgård i närheten.

En typisk dag tillbringas mycket ute och i stallarna med att fodra djuren och göra alla de dagliga sysslorna. På vintern ser jag till att djuren har torra bäddar, vatten och mat. Det blir även mycket maskinunderhåll så att allt funkar och är redo för kommande säsong. På vintern finns det även tid för markvårdsunderhåll och då kollar jag att dränering och diken funkar som de ska och se att vattnet rinner dit det ska.

Under sommaren blir det många timmar maskinkörning för att underhålla spannmålen fram till skörd. Någon dag i veckan går till att planera och få en överblick om vad som ska göra. Till exempel åka ut i fält för att se vilket stadie grödan eller ogräset är i för att veta när man ska göra insatser för att maximera skörden. Det blir även mycket stängselunderhåll med 100 hektar betesmark och daglig tillsyn av djuren på betena för att se att de är friska och pigga och har tillräckligt med bete.

Vad är det bästa med ditt yrke?

Det bästa är att det är en enorm frihet inom mitt yrke och att jag får jobba med naturen och varje dag få vara mitt ute i den och se säsongerna förändras. Tänk att en sen sommarkväll få titta till välmående djur på sommarbete eller att kunna få en fikapaus i solnedgången, det är sådant som gör att man älskar jobbet. Det är förstås mycket jobb under sommarhalvåret men det ger också utrymme till att kunna jaga och ha andra intressen under höst och vinter. Eftersom jag även bor på gården där jag jobbar så slipper jag pendling och rusningstrafik vilket är ett stort plus och jag hinner med det jag vill göra.

Vem passar för ditt yrke/tre egenskaper för att lyckas?

Den som är vetgirig och lösningsorienterad. Men egentligen vem som helst som kan leva med att vissa dagar får man ligga i lite extra, men som också tycker det är värt när man får jobba med natur och djur.

Vad har du pluggat och jobbat med tidigare?

Jag började på Jälla naturbruksgymnasium och fortsatte sedan att läsa till Agrotekniker på Biologiska Yrkeshögskolan i Skara. Att läsa till Agrotekniker gav mig en ökad kunskap och förståelse för hur den agrara näringen och branschen funkar. På somrarna har jag jobbat på lite olika gårdar runt om i Uppland med djurproduktion och växtodling för att få erfarenhet och se hur olika företag drivs. Efter gymnasiet åkte jag och jobbade på en gård i Australien som hade växt- och fårproduktion och jag har även gjort praktik på en lök-, potatis- och spannmålsgård i Nederländerna. Utöver det har jag även jobbat en del inom anläggning och kört grävmaskin vilket kommer till nytta vid dikes- och dräneringsgrävning