Vad gör du just nu?

Jag är nybliven agronom som sedan augusti är en av deltagarna i Centerpartiets internationella akademi. I mitt fall innebär det att jag blivit placerad som trainee hos Centerpartiets kansli i EU-parlamentet där jag i första hand bistår EU-parlamentariker Emma Wiesner i hennes utskottsarbete. Mitt uppdrag cirkulerar mycket kring att analysera och bevaka lagstiftningsfiler och policys kopplade till energi, jord- och skogsbruksfrågor, djurvälfärd, fiske, miljö och folkhälsa samt en hel del annat. Vanliga arbetsuppgifter är att sammanfatta underlag, skriva utkast till debattartiklar och att följa vad som sägs och beslutas i de olika utskotten.

Hur ser en vanlig dag ut?

Det finns inte riktigt några vanliga dagar. Mängden politik som behandlas, granskas och förhandlas i EU-parlamentet är otroligt stor och skiftar många gånger från vecka till vecka. Det ställer krav på att vara flexibel och ständigt uppdaterad kring det som står på agendan både på kort och lång sikt. I min roll som trainee märks detta genom att jag vissa dagar deltar i strategiska diskussioner och möten om hur EU bör utforma framtidens handelssystem för utsläppsrätter i linje med klimatmålen, samtidigt som jag i nästa stund kan bli ombedd att snabbt skriva ihop ett underlag om djurtransporter inför ett möte dagen därpå. Det här gör att arbetet är väldigt allmänbildande samtidigt som man kontinuerligt upptäcker nya frågor som fångar ens intresse och nyfikenhet.

På vilket sätt har du nytta av din utbildning?

På väldigt många sätt! Genom att ha läst en utbildning där landsbygden står i centrum för undervisningen har jag lärt mig att analysera och förstå hur olika platser och människor påverkas av olika politiska beslut och samhällsförändringar, vilket är väldigt användbart när man ska analysera och formulera policys. Dessutom är landsbygd som ämne en språngbräda till att förstå många av de stora utmaningar vi står inför både i Sverige och globalt, inte minst när det gäller frågor som berör demografi, grön omställning, hållbart nyttjande av naturresurser eller digitaliseringens möjligheter till att bo och leva på nya sätt för många människor. På så vis upplever jag att jag har breda kunskaper som kan komma till nytta i många olika sammanhang – exempelvis i EU-parlamentet.

Vad har du för yrkesmässiga framtidsdrömmar?

Detta är alltid en svår fråga! Idén om vad jag vill göra ändrar sig ganska ofta. Men om jag får drömma fritt så är min förhoppning att hamna i ett sammanhang där jag kan förena mitt intresset för policy med viljan att ge mindre platser och landsbygder rätt till att finnas till och utvecklas. Det vore toppen!