Högskoleval

Är det dags för dig att göra ditt högskoleval? Är du intresserad av teknik, natur, miljö eller djur? Läs mer om vilka program och kurser som erbjuds för dig som vill läsa vidare.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, erbjuder många program och ett stort antal kurser för dig som är intresserad av att läsa vidare. Det finns program på grundnivå, avancerad nivå och fristående kurser som du kan söka inom en rad spännande ämnesområden.

Bredden på utbildningar och fristående kurser som erbjuds är stor och varierande. Exempelvis Biologi & miljövetenskap, Civilingenjör i energisystem, Djur och hållbarhet, Veterinär, Lantmästare, Ekonom – hållbar utveckling, Landskapsarkitekt, Trädgårdsingenjör, Skogsmästare och Agronom. 

Läs mer om SLUs utbildningar