Att jobba grönt är framtiden

Rapporten Framtiden är grön togs fram innan coronapandemin var ett faktum och allt ställdes på ända. Den har dock aldrig varit mer aktuell än nu – att jobba grön är framtiden.

Sverige har fantastiska möjligheter att på ett hållbart sätt producera mat, energi, byggmaterial och förnyelsebara råvaror för att kunna möta klimat- och miljöutmaningar. Det som krävs är att fler får upp ögonen för att det finns utbildningsvägar och arbetstillfällen inom de gröna näringarna. Genom att få unga att vilja utbilda sig och arbeta i näringen kan de vara en del av att lösa flera av samhällets utmaningar. Det bästa är att det finns arbetstillfällen i hela Sverige inom hundratals yrken, på alla utbildningsnivåer och många vägar som leder till jobb.

Coronakrisen har visat på vikten av att kunna säkra livsmedelsförsörjning och att den gröna sektorn är samhällsviktig. När andra branscher har varit tvungna att varsla och permittera personal har den gröna sektorn haft ett omvänt problem, att hitta kompetent personal i Sverige.

Arbetsmarknaden kommer att se annorlunda ut efter pandemin och många människor kommer att behöva eller vilja byta riktning i utbildning och arbetsliv. Att jobba grönt kan vara den riktningen – allt från lantbrukare till livsmedelstekniker, solenergiingenjör till skogsmaskinsförare, parkarbetare till plantskoleföretagare eller veterinär till vindkraftstekniker.

Trevlig läsning – medan det gröna näringslivet dygnet runt fortsätter att förse Sverige med mat, energi och hållbara produkter!

Det gröna näringslivet har ett stort behov av arbetskraft både idag och i framtiden, inte minst då jord- och skogsbruk kommer att spela en allt viktigare roll för att mätta en växande befolkning och leda vägen i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Dessutom står det gröna näringslivet inför ett generationsskifte. Således finns stora möjligheter för den som vill göra karriär inom lantbruket eller skogsnäringen.