Här finns jobben!

Här finns jobben!

Det gröna näringslivet har ett stort behov av arbetskraft både idag och i framtiden, inte minst då jord- och skogsbruk kommer att spela en allt viktigare roll för att mätta en växande befolkning och leda vägen i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Dessutom står det gröna näringslivet inför ett generationsskifte. Således finns stora möjligheter för den som vill göra karriär inom lantbruket eller skogsnäringen.

Arbetsroller och yrken inom det gröna näringslivet är högst varierande och kan kategoriseras in under områden som mat, djur, skog, ekonomi, teknik, odling och trädgård. Det finns något för alla och god tillgång till arbete!

Det gröna näringslivets attraktionsförmåga är en avgörande faktor för Sveriges framtid. Företagen inom denna sektor skapar jobb och tillväxt från norr till söder. Det gröna näringslivet förvaltar naturen och har en djurhållning i världsklass, men man behöver bli fler. Därför gör Gröna arbetsgivare och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, en satsning för att locka fler människor att starta företag och börja arbeta inom det gröna näringslivet.