Rapport Framtiden är grön

I en värld där varningsklockorna ringer allt högre står det gröna näringslivet för hopp.

Här kan du läsa en rapport med framtidshopp och lösningar på många av de frågor som vårt moderna samhälle står inför idag. Rapporten Framtiden är grön togs fram innan coronapandemin var ett faktum och allt ställdes på ända. Den har dock aldrig varit mer aktuell än nu – att jobba grönt är framtiden.

Sverige har fantastiska möjligheter att på ett hållbart sätt producera mat, energi, byggmaterial och förnyelsebara råvaror för att kunna möta klimat- och miljöutmaningar. Det som krävs är att fler får upp ögonen för att det finns utbildningsvägar och arbetstillfällen inom de gröna näringarna. Genom att få unga att vilja utbilda sig och arbeta i näringen kan de vara en del av att lösa flera av samhällets utmaningar. Det bästa är att det finns arbetstillfällen i hela Sverige inom hundratals yrken, på alla utbildningsnivåer och många vägar som leder till jobb.

Trevlig läsning – medan det gröna näringslivet dygnet runt fortsätter att förse Sverige med mat, energi och hållbara produkter!

Lindholms Gård3 Foto Fredrik Persson

Guiden till det gröna näringslivet

Läs mer
Springer Med Får

Film om att jobba grönt

Här berättar Mathilda bland annat om hur framtidsutsikterna inom den gröna näringen ser ut och vad man ska tänka på när man väljer utbildning.

Läs mer
Stall

SYV & Lärare

På den här sidan hittar du presentationer och filmer för att koppla ihop arbetsliv och skola i klassrummet. Materialen kan även användas i samarbetet med pedagoger för att ge eleverna underlag för framtida studie- och yrkesval.

Läs mer
Koochbonde

Branschen genom Virtual Reality

Läs mer
Fält Solljus

Att jobba grönt är framtiden

Rapporten Framtiden är grön togs fram innan coronapandemin var ett faktum och allt ställdes på ända. Den har dock aldrig varit mer aktuell än nu – att jobba grönt är framtiden.

Läs mer
En person använder en motorsåg i skogen.

Nytt från skogen

Den svenska skogen brukas hållbart för att tillgodose flera olika intressen – uthållig och effektiv produktion går hand i hand med miljöhänsyn och bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden.

Läs mer
Kronärtskocka 2

Trädgård

Möt trädgårdsingenjören Siri som jobbar som förman på Hermelins grönsaker utanför Skänninge. Siri bor i stan men jobbar på landet och får på det här viset det bästa av två världar.

Läs mer
Godselsprid

Lantbruket

Sveriges lantbruk är bland de bästa i världen inom områden som djurhållning, klimatpåverkan och livsmedelssäkerhet. Vi ligger i topp sett till ett flertal olika hållbarhetsindikatorer, till exempel utsläpp av växthusgaser samt användning av antibiotika i lantbruket.

Läs mer
Fodrartjurar

Här finns jobben

Det gröna näringslivet har ett stort behov av arbetskraft både idag och i framtiden, inte minst då jord- och skogsbruk kommer att spela en allt viktigare roll för att mätta en växande befolkning och leda vägen i omställningen mot ett mer hållbart samhälle.

Läs mer
Godselsprid
Utbildningskartan

Naturbruksgymnasium, högskola, YH-utbildningar eller yrkesvux? På vår utbildningskarta kan du hitta rätt utbildning för dig!

Hitta din utbildning
Soil
Jobbguiden

Utbildning- och jobbkartan till det gröna näringslivet! Här kan du få en övergripande bild av branschens utbildningsvägar och olika yrkesroller.

Till guiden