Green Fibre Bottle Prototypes With Wood Fibres 2

Hållbara flaskor tillverkade av skogsråvara

I framtiden kan flaskor tillverkade av hållbara träfibrer ersätta glas- och plastflaskor, och på så vis minska fotavtrycket från förpackning­ar markant. Skogsbolaget BillerudKorsnäs har tillsammans med bland annat Carlsberg initierat projektet Paper Bottle, där man ska ta fram världens första 100 % återvinningsbara och biologiskt nedbrytbara pappersflaska för kolsyrade drycker. En prototyp av flaskan lan­serades hösten 2019 och projektet har också lett till att ett samarbetsprogram för innova­tion, dit bland annat Coca-Cola, Absolut och L’Oreal anslutit sig.

Naturträ närbild

Morgondagens batterier tillverkas av restprodukter från skogen

I omställningen till förnybar energi är batte­rier viktiga, eftersom de skapar förutsättning­ar att lagra energi och nyttja den där och när det behövs. Genom att förädla lignin, en restprodukt från pappersmassaindustrin, har forskare i Sverige lyckats ta fram material med förmågan att lagra laddade elektroner. Med hjälp av detta kan man ersätta kom­ponenter i batterier som idag är baserade på miljöfarliga råvaror. En ytterligare fördel med de ligninbaserade komponenterna är att de är biologiskt nedbrytbara.

Hotel linen

Skogsråvara bidrar till en hållbar textilindustri

Nyproduktion av kläder och andra textilier är resurskrävande vad gäller såväl vattenåtgång som koldioxidutsläpp. Det faktum att miljon­tals kläder dessutom slängs varje år gör att textilindustrin idag är allt annat än hållbar.

För att lösa den problematik som finns kan skogsindustrin spela en roll. Svenska Södra har utvecklat en teknologi för stor­skalig återvinning av textil, där blandningen av bomull och polyester kan separeras och blandas in i produktion av marknadsmassa, som sedan kan användas för produktion av nya textilier.

Dessutom kan skogsråvara användas vid nyproduktion av textilier – viskos, lyocell och andra cellulosamaterial blir allt vanligare i exempelvis sängkläder.

DEN SVENSKA SKOGEN brukas hållbart för att tillgodose flera olika intressen – uthållig och effektiv produktion går hand i hand med miljöhänsyn och bevarande av viktiga natur- och kulturmiljövärden.

Skogsbruket och skogsindustrin har stor betydelse för Sveriges ekonomi; skogsprodukter utgör 15 % av Sve­riges varuexport och skogsnäringen sysselsät­ter omkring 120 000 personer.

Utmaningar i att möte en ökad efterfrågan på skogsråvara för att ersätta fossil råvara, avskogning i delar av världen och en hårdare konkurrens på den globala marknaden.

Skordapaprika

Vi har lösningen.

Lösningen för dig som inte vet vad du ska bli – och lösningen för en bättre värld. Vi har lösningen för en vardag som gör skillnad och ett samhälle som tacklar klimathotet, som förenar tillväxt, innovation och lönsamhet med hänsyn till miljö och natur. Det gröna näringslivet. Skogen, jorden, djuren.
Läs mer