Siri arbetar som förman på Hermelins grönsaker. Arbetet som förman innebär att hon varje dag få arbeta med praktiska såväl som administrativa uppgifter som både känns och är meningsfulla för vårt samhälle.

”Jag har alltid tyckt om att vara utom­hus, i mitt arbete som förman får jag vara med och dra upp något från frö till färdig produkt. Det skapar en helt annan förstå­else och respekt för arbetet som krävs för att producera mat” säger Siri. Siri anser att arbetet har stärkt henne både fysiskt och psykiskt.

Hon trivs med att arbeta så nära natu­ren och få följa säsongerna i arbetet.

Det gröna näringslivet har ett stort behov av arbetskraft både idag och i framtiden, inte minst då jord- och skogsbruk kommer att spela en allt viktigare roll för att mätta en växande befolkning och leda vägen i omställningen mot ett mer hållbart samhälle. Dessutom står det gröna näringslivet inför ett generationsskifte. Således finns stora möjligheter för den som vill göra karriär inom lantbruket eller skogsnäringen.

Skordapaprika

Vi har lösningen.

Lösningen för dig som inte vet vad du ska bli – och lösningen för en bättre värld. Vi har lösningen för en vardag som gör skillnad och ett samhälle som tacklar klimathotet, som förenar tillväxt, innovation och lönsamhet med hänsyn till miljö och natur. Det gröna näringslivet. Skogen, jorden, djuren.
Läs mer