Det gröna näringslivet är grejen. Nyckeln till minskad global uppvärmning. Vägen till att nå regeringens klimat- och miljömål. Grunden för det hållbara samhället. För det hållbara samhället förutsätter förnyelsebara råvaror, hänsyn till naturen och hänsyn till kommande generationer. Med andra ord: det hållbara samhället förutsätter det gröna näringslivet. Förutsätter skogen, jorden och djuren.

Mat, energi, byggmaterial, bränsle, textilier och kemikalier – produktionen i det gröna näringslivet är bokstavligt talat grunden för att bygga det hållbara Sverige. Hela Sverige. Det gröna näringslivet finns till stora delar på landet, men produktionen är en förutsättning också för att städerna ska kunna utvecklas. Samtidigt erbjuder det gröna näringslivet en väg ut ur ekorrhjulet i storstan: ett alternativ till att bo lite för trångt, pendla lite för långt och stressa hem till familjen alldeles för sent.

I en värld där varningsklockorna ringer allt högre står det gröna näringslivet för hopp. Och arbetstillfällen. Bagare eller bonde. Kock eller klimatforskare. Skogsmaskinförare eller solenergiingenjör. Veterinär eller vindkrafttekniker. Parkarbetare eller plantskoleföretagare. Bioteknolog eller agronom. Det finns hundratals yrken inom det gröna näringslivet – och många utbildningar som leder till dem: gymnasier, högskolor, universitet, folk- och yrkeshögskolor.

Det är lätt att få jobb. Det gröna näringslivet skapar det allt fler människor efterfrågar, hållbara och miljövänliga tjänster och produkter. Samtidigt ersätts det gamla, det fossila, miljöfarliga och resurskrävande med innovativa produkter, och samarbeten. Samtidigt skapas jobb och tillväxt från norr till söder. Samtidigt växer ett hållbart samhälle fram.

Rapport Framtiden är grön

I en värld där varningsklockorna ringer allt högre står det gröna näringslivet för hopp.

Här kan du läsa en rapport med framtidshopp och lösningar på många av de frågor som vårt moderna samhälle står inför idag. Rapporten Framtiden är grön togs fram innan coronapandemin var ett faktum och allt ställdes på ända. Den har dock aldrig varit mer aktuell än nu – att jobba grönt är framtiden.

Sverige har fantastiska möjligheter att på ett hållbart sätt producera mat, energi, byggmaterial och förnyelsebara råvaror för att kunna möta klimat- och miljöutmaningar. Det som krävs är att fler får upp ögonen för att det finns utbildningsvägar och arbetstillfällen inom de gröna näringarna. Genom att få unga att vilja utbilda sig och arbeta i näringen kan de vara en del av att lösa flera av samhällets utmaningar. Det bästa är att det finns arbetstillfällen i hela Sverige inom hundratals yrken, på alla utbildningsnivåer och många vägar som leder till jobb.

Trevlig läsning – medan det gröna näringslivet dygnet runt fortsätter att förse Sverige med mat, energi och hållbara produkter!

Skordapaprika

Vi har lösningen.

Lösningen för dig som inte vet vad du ska bli – och lösningen för en bättre värld. Vi har lösningen för en vardag som gör skillnad och ett samhälle som tacklar klimathotet, som förenar tillväxt, innovation och lönsamhet med hänsyn till miljö och natur. Det gröna näringslivet. Skogen, jorden, djuren.
Läs mer