Uppgiftsbeskrivning:

Du har fått i uppgift att marknadsföra naturbruksprogrammet och det gröna näringslivet.

Ditt uppdrag är att få fler unga att plugga, jobba eller starta företag i det gröna näringslivet, och du ska göra detta genom att skapa en marknadsföringsvideo på TikTok. Videon ska göras på ett engagerande och roligt sätt utifrån dina egna erfarenheter. Ta gärna till dig tipsen du får i lektionsfilmerna nedan.

Begrepp och bakgrund:

Titta på följande videos om marknadsföring  
- En liten lektion om sociala medier 
- How to do: TikToks som visar upp livet på landet 

I lektionen om sociala medier nämner Bethiel begreppet USP. Det står för "Unique Selling Proposition"- på engelska eller "Unikt Försäljningsargument" på svenska. Det är en kortfattad beskrivning av det unika och differentierande som din produkt eller tjänst erbjuder jämfört med konkurrenterna på marknaden. USP är det som gör att du sticker ut och lockar målgruppen att välja dig istället för konkurrenterna. Det kan vara en specifik fördel som adresserar ett behov eller intresse på ett sätt som andra branscher/konkurrenter inte kan erbjuda på samma sätt. Att kommunicera och betona USP i marknadsföring och försäljning är avgörande för att locka och behålla kunder. Fundera på vad du anser är det gröna näringslivets och naturbruksprogrammets USP. Vad är det unika med att jobba och plugga inom näringen?

Fakta om de gröna näringarna: Om de gröna näringarna

Läs mer om branschen och dess yrken: jobbagront.se  

Exempel på tiktok/instagram med fokus det gröna näringslivet:
- TikTok @jobbagront
- TikTok @gudhemsgamlaprastgard
- TikTok @skogskvinns
- Instagram @piganlina
- Instagram @bondtosen

Lektioner:

Lektion 1 (Förberedelse) 

Identifiera din målgrupp:

Definiera tydligt vilken målgrupp din film riktar sig till. Vilka åldersgrupper, intressen, och beteendemönster har din målgrupp?  

Utför omvärldsanalys/trendanalys:

Genomför en kort undersökning för att förstå vad din målgrupp gillar och reagerar på. Vilka trender, memes, eller hashtags är populära bland din målgrupp på TikTok?

Lektion 2 (Genomförande)

Utforma din marknadsföringsvideo:

Skapa en 30-60 sekunder lång marknadsföringsvideo som lyfter de gröna näringarna på ett positivt sätt. Använd dig av kreativa idéer och strategier för att fånga din målgrupps uppmärksamhet. Tänk på de tips Bethiel och Alma gett dig i lektionsfilmerna och glöm inte att anpassa din video till din målgrupps preferenser. Använd rätt färger, musik och stil för att skapa en meningsfull  och rolig  upplevelse.

Dela din video på TikTok:

Ladda upp din marknadsföringsvideo på din TikTok-kanal och använd relevanta hashtags för att öka dess synlighet och spridning. Observera reaktionerna och engagemanget från din målgrupp.  

Skicka in ditt tävlingsbidrag om du vill tävla om att bli framtidens gröna influenser och vinna 10 000 kronor till klasskassan samt fina priser till dig som är kreatör.

Lektion 3 (Utvärdering) 

Utvärdera resultatet:

Efter att din video har varit ute en stund, analysera dess prestanda. Hur många visningar, gilla, kommentarer, och delningar fick den? Vilka insikter kan du dra från reaktionerna och engagemanget? Hur kan du förbättra din marknadsföringsstrategi för framtida kampanjer?  

Bedömning för lektionsuppgiften:

Din marknadsföringsvideo kommer att bedömas utifrån dess kreativitet, relevans för målgruppen, visuell estetik, användning av TikTok-funktioner och dess effektivitet att kommunicera budskapet och uppmuntra tittarna att agera.  

Deadline:

Datum för inlämning och presentation av din marknadsföringsvideo kommer att meddelas av din lärare. För att tävla - skicka in bidraget här senast 5 maj. Mer info om tävlingen hittar du här.  

  • 2. Syfte:

    Att förstå och tillämpa principerna för effektiv marknadsföring med hjälp av sociala
    medieplattformar, särskilt TikTok, för att främja en produkt eller tjänst - i detta fall de gröna
    näringarna. Denna uppgift syftar också till att utveckla elevernas kreativa och
    kommunikativa förmågor.