Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, erbjuder många program och ett stort antal kurser för dig som är intresserad av att läsa vidare. Det finns program på grundnivå, avancerad nivå och fristående kurser som du kan söka inom en rad spännande ämnesområden.

Bredden på utbildningar och fristående kurser som erbjuds är stor och varierande. Exempelvis Biologi & miljövetenskap, Civilingenjör i energisystem, Djur och hållbarhet, Veterinär, Lantmästare, Ekonom – hållbar utveckling, Landskapsarkitekt, Trädgårdsingenjör, Skogsmästare och Agronom.

DSCF2966
Utbildningskartan

Naturbruksgymnasium, högskola, YH-utbildningar eller yrkesvux? På vår utbildningskarta kan du hitta rätt utbildning för dig!

Hitta din utbildning
DSCF3756
Jobbguiden

Utbildning- och jobbkartan till det gröna näringslivet! Här kan du få en övergripande bild av branschens utbildningsvägar och olika yrkesroller.

Till guiden