Ett axplock av alla spännande ekonomiyrken som finns.

  • 1. Affärsrådgivare

    Som affärsrådgivare arbetar du med rådgivning till kunder inom företagsledning, ekonomistyrning och affärsutveckling. Du ingår ofta i ett team av ekonomer, jurister och specialister som tillsammans arbetar för att hjälpa kunder att driva och utveckla sina företag.

    Din utbildning till affärsrådgivare hittar du hos SLU. Även Lantmästarprogrammet är en bra utbildning för denna yrkesroll. Många universitet och högskolor har relevanta utbildningar för detta yrke.

  • 2. Lantbruksekonom

    Är du intresserad av lantbruk och ekonomi? Vill du kombinera dessa i ditt arbete? Som lantbruksekonom arbetar du nära kunderna och sköter självständigt bokföring, bokslut och deklarationer och ger företagsekonomisk rådgivning. 

    Utbilda dig exempelvis genom att läsa till Agronom - ekonomi på SLU.

Skordapaprika

Vi har lösningen.

Lösningen för dig som inte vet vad du ska bli – och lösningen för en bättre värld. Vi har lösningen för en vardag som gör skillnad och ett samhälle som tacklar klimathotet, som förenar tillväxt, innovation och lönsamhet med hänsyn till miljö och natur. Det gröna näringslivet. Skogen, jorden, djuren.
Läs mer