Ett axplock av alla spännande matyrken som finns.

 • 1. Agronom livsmedel

  Som livsmedelsagronom vet du hur livsmedel produceras på ett hållbart sätt och vet vad som påverkar livsmedels kvalité i hela livsmedelskedjan. Kanske får du jobb som produktutvecklare inom livsmedelsindustrin eller som tjänsteman på Livsmedelsverket?

  Din utbildning till Agronom livsmedel får du på SLU i Uppsala. 

 • 2. Egenföretagare

  Som egenföretagare har du möjlighet att jobba med precis det som du är intresserad av. Du har stor frihet i ditt arbete och bestämmer över din egen tid. Många utbildningar ger dig en bra kunskapsgrund för att lyckas som egen företagare. 

  Verksamt.se ger information om hur du startar, driver och utvecklar ett företag.

 • 3. Gårdsbutiksföretagare

  Har du egna varor från din gård och vill sälja direkt till konsument? Eller vill du sälja andra gårdars produkter? Som gårdsbutiksföretagare är det vanligt att du samverkar med andra producenter i ditt område för att få ett brett utbud. Du kan även förädla varorna och kanske göra sylt, ost eller baka? Kika runt bland landets gårdsbutiker hos Svensk Lantmat för att få mer inspiration och se vad andra gårdsbutiker gör.

 • 4. Kostchef

  Som kostchef utvecklar du måltider, ofta på restauranger, skolor eller sjukhus. Du leder och planerar arbetet från inköp av råvaror fram till färdig matsedel. Ofta har du som kostchef också ekonomiskt ansvar.

  Hållbar produktion och konsumtion av mat är en viktig del för många företag, kommuner och landsting. Genom att kombinera utbildningen till Agronom livsmedel med ekonomi har du en bra kunskapsgrund för detta arbete.

 • 5. Kvalitetsarbete

  Kvalitetsarbetet inkluderar allt från råvarans näringsvärden, dess smak och konsistens till ett hållbart produktionssätt. Hur får vi rätt proteinhalt och bakegenskaper på vetet? Hur producerar vi kött med bra marmorering? Hur kan produktionen ske på ett hållbart sätt? Hur säkerställer vi att maten vi äter är säker att äta?

  Genom att utbilda dig till agronom eller hortonom kan du få svar på dessa frågor och jobba med kvalitet och förbättringar i livsmedelskedjan.

 • 6. Matförädlare

  Vill du vara länken mellan bonde och konsument? Råvaran på gården ska förädlas till goda produkter och maträtter. Du kan exempelvis vara anställd hos de stora matförädlarna Arla, Scan och Lantmännen eller de mindre Enå Mejeri, Mälarchark och Saltå Kvarn. Som matförädlare kan du också jobba med exportprodukter som Absolut Vodka och Annas Pepparkakor.

  Lämplig utbildning är till exempel Agronom livsmedel vid SLU.

 • 7. Matproducent

  Vill du odla och ha fingrarna i jorden? Vara med och skapa maten på våra tallrikar? Som matproducent, bonde eller lantbrukare är du mångsysslare. Du tar hand om djur och sköter din växtodling. Du har maskiner och IT till din hjälp t ex mjölkrobotar och datorstyrda fodermaskiner. Du kan inrikta dig på att odla storskaligt eller småskaligt. Frihet, att vara ute mycket och praktiskt arbete är ett signum!

  Utbilda dig exempelvis till lantmästare vid SLU i Alnarp.

 • 8. Produktutvecklare

  Vill du ta fram helt nya livsmedel eller utveckla de produkter som redan finns? Som produktutvecklare får du vara kreativ och experimentera med nya smaker eller helt nya produkter. Du har god kännedom om livsmedlets sammansättning, egenskaper och kvalitetsaspekter.

  Din utbildning till Agronom livsmedel får du på SLU i Uppsala.

 • 9. Småskalig mathantverkare

  Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är närvarande från råvara till färdig produkt. I huvudsak handlar det om lokala råvaror som odlats i liten skala knutna till gården. Många mathantverkare säljer sina varor till restauranger eller saluhallar. Få mer inspiration och läs om SM i Mathantverk på Eldrimner.

  Det finns korta kurser i mathantverk. En grundutbildning på Restaurang- och livsmedelsprogrammet kan vara lämplig förkunskap.

Vr Film Om Hur Ost Blir Till

VR-film: hur ost blir till