Ett axplock av alla spännande miljöyrken som finns.

 • 1. Agronom landsbygd

  Drömmer du om att jobba med utvecklingsfrågor? Eller kanske om att öka samspelet mellan landsbygden och nyttjandet av naturresurser? Du kan jobba med dessa frågor på lokal, nationell och internationell nivå. Exempel på arbetsuppgifter kan vara projektledning, som politiskt sakkunnig, medling eller inom bistånd. Yrket som landsbygdsagronom expanderar i snabb takt allt eftersom tillgången på råvaror i världen blir viktigare.

  Din utbildning till landsbygdsagronom får du på SLU i Uppsala. 

 • 2. Biogasprojektör

  Energiproduktion har en nyckelroll i omställningen till ett hållbart samhälle. Och just biogas är ett klimatsmart alternativ som kommer att få ökad betydelse. Som biogasprojektör ansvarar du för planering, tillståndsansökningar och val av produktionssystem till nya biogasanläggningar. Kanske blir din arbetsgivare LRF Konsult eller Sweco Environment?

  Utbilda dig till biogasprojektör på yrkeshögskolan i Varberg.

 • 3. Biolog

  Vill du rädda en fiskart i Östersjön eller öka den biologiska mångfalden i lantbruket? Som biolog är du expert på livet i alla dess former och dess komplexa värld. Ja, yrket är brett och kan innefatta inriktning på ekologi, marinbiologi, toxikologi, etologi, zoologi och mer därtill. Kanske arbetar du som sakkunnig på Naturvårdsverket eller som miljövetare på en kommun? En arbetsdag kan både vara inne på laboratoriet och praktisk ute i fält.

  Hitta din utbildning på ett universitet i landet, se studera.nu.

 • 4. Bioteknolog

  Nyfiken på molekyler, gener och organismer? Hur kroppens minsta beståndsdelar hänger samman och har inverkan på våra livsmedel och vår miljö? På jorden har vi idag nio miljarder människor, så din kompetens som bioteknolog är efterfrågad! Exempel på arbetsplatser är inom läkemedels- eller växtförädlingsindustrin.

  Hitta din utbildning till bioteknolog vid SLU i Uppsala eller KTH i Stockholm.

 • 5. Egenföretagare

  Som egenföretagare har du möjlighet att jobba med precis det som du är intresserad av. Du har stor frihet i ditt arbete och bestämmer över din egen tid. Många utbildningar ger dig en bra kunskapsgrund för att lyckas som egen företagare.

  Verksamt.se ger information om hur du startar, driver och utvecklar ett företag.

 • 6. Ekorådgivare

  Vill du vara bollplank och lantbrukarens länk till forskning på ekologiskt vis? Vara proffs på växtföljd, biologisk bekämpning och KRAVs regelverk? Som ekorådgivare kanske du börjar en arbetsdag med ett besök hos ekobonden som hastigt fått angrepp på sin gröda och avslutas med att skriva en text i ett nyhetsbrev om nya ekologiska odlingsresultat. 

  Utbilda dig på SLU. Du kan välja inriktning mot växtodling, djur och grönsaker.

 • 7. Energiplanerare

  Vill du jobba med en av framtidens viktigaste frågor? Vill du bidra till smart och hushållande användning av våra naturresurser? Som energiplanerare har du kunskap om hela processen från råvara till slutanvändningen av energi. 
  Du kan arbeta som specialist inom energi från vattenkraft, vindkraft, vågkraft, kärnkraft, solenergi eller bioenergi. 

  Utbilda dig exempelvis till civilingenjör i energisystem vid SLU. Andra utbildningsvägar finns på allastudier.se.

 • 8. Klimatexpert

  Att vårt klimat förändras är ett faktum. Och likaså att ett förändrat klimat påverkar vår överlevnad, inte minst i länder som drabbas av torka och översvämningar. Inspireras av fredspristagaren och klimatdebattören Al Gore. Som klimatexpert bör du ha en gedigen naturvetenskaplig grund, då du måste kunna tolka vetenskapliga rapporter och siffror. 

  De flesta universitet och högskolor har kurser och utbildningar om klimat, kika runt på studera.nu

 • 9. Miljöforskare

  Vill du rädda världen och utveckla ny kunskap? En forskare fördjupar sig i ett ämne, försöker förstå hur saker och ting hänger ihop och försöker att finna lösningar på problem. En vanlig dag som forskare kan börja med att vara ute i fält och läsa av försök, analysera resultat och avslutas med handledning av studenter. I Sverige är SLU det främsta miljöuniversitet med drygt 700 aktiva forskarstudenter. 

  Efter avslutat universitet eller högskola kan du ansöka om forskarutbildning, exempelvis vid SLU

 • 10. Miljöingenjör

  Brinner du för miljö och vill vara med och skapa framtidens samhälle? Som miljöingenjör har du en helhetssyn och förstår sambandet mellan teknik, samhälle och miljö. Kanske jobbar du som expert på Miljödepartementet, ett reningsverk eller Vattenfall?

  Bland annat kan du utbilda dig vid SLU till civilingenjör i miljö- och vattenteknik. Andra utbildningsvägar finns på allastudier.se.

 • 11. Miljöjournalist

  Gillar du att skriva och brinner för vår miljö? Som miljöjournalist kan du göra allt från grävande reportage för dagstidningar, intervjuer med miljöaktörer till inspirerande lättfakta till livsstilsmagasin. Lär dig mer hos Miljöjournalisternas Förening som även delar ut utmärkelsen Årets Miljöjournalist. 

  Kika runt bland utbildningsmöjligheter till journalist på allastudier.se.

 • 12. Miljövetare

  Vår miljö är vår omvärld med natur, människor och kulturlandskap och mycket mer. Idag finns ett stort behov av kunskap för att lösa dagens och morgondagens miljöutmaningar. Brinner du för miljö och vill vara med och skapa framtidens samhälle? Som miljövetare har du en helhetssyn och förstår sambandet mellan teknik, samhälle och miljö. 

  Utbilda dig exempelvis genom att läsa Biologi och miljövetenskap på SLU.

 • 13. Molekylärbiolog

  Nyfiken på livets minsta beståndsdelar? Vill du upptäcka ett mikrouniversum i våra egna celler? Som molekylärbiolog har du kunskap om alla levande organismer, både djur och växter. Exempel på arbetsplatser kan vara universitet och högskolor, liksom privata forskningsföretag. Smart nyttjande av naturresurser är en överlevnadsfråga idag. Och en del av lösningen finns på molekylär nivå!

  Utbilda dig på universitet, kika runt på studera.nu.