Ett axplock av alla spännande odlingsyrken som finns.

 • 1. Agronom

  Dagens lantbruk producerar växter för mat, djurfoder, energi och ett öppet landskap. Som markväxtagronom kan du arbeta som rådgivare för en effektiv och hållbar växtodling. Andra områden du kan arbeta inom är bistånd, produktutveckling eller som forskare på universitet och högskolor. En styrka är ofta praktisk kunskap och ett intresse för att jobba tillsammans med lantbrukare.

  Din utbildning till markväxtagronom får du på SLU i Uppsala.

 • 2. Bärodlare

  Med ett gott affärssinne, ett intresse i odlingsteknik och goda kunskaper i växtskydd har du alla möjligheter att lyckas som bärodlare. Genom odling i växthus, under väv eller i odlingstunnlar, kan man förlänga skördeperioden och framgångsrikt odla jordgubbar, hallon, och blåbär bland annat. Bärodlingen kan kombineras med odling av andra grödor.

  Utbilda dig exempelvis på naturbruksprogrammet, se natrubruk.se eller till trädgårdsingenjör med odlingsinriktning vid SLU i Alnarp.

 • 3. Ekorådgivare

  Vill du vara bollplank och lantbrukarens länk till forskning på ekologiskt vis? Vara proffs på växtföljd, biologisk bekämpning och KRAVs regelverk? Som ekorådgivare kanske du börjar en arbetsdag med ett besök hos ekobonden som hastigt fått angrepp på sin gröda och avslutas med att skriva en text i ett nyhetsbrev om nya ekologiska odlingsresultat.

  Utbilda dig på SLU. Du kan välja inriktning mot växtodling, djur och grönsaker.

 • 4. Frilandsgrönsaksodlare

  Som frilandsgrönsaksodlare är du ofta nyfiken, teknisk och håller god koll på kundernas efterfrågan. I din odling kan du kombinera både stora kulturer som sallat och morötter med små kulturer som rödbetor och frilandsgurka. Många odlare testar dessutom att odla nya sorter och nya grödor, för att ligga i framkant och för att hålla sina egna kunskaper uppdaterade.

  Utbilda dig exempelvis på naturbruksprogrammet, se naturbruk.se eller till trädgårdsingenjör med odlingsinriktning vid SLU i Alnarp.

 • 5. Fruktodlare

  Att vara fruktodlare är ett jobb med mycket variation och spänning. Du får följa träden hela året från vintervila, till knoppning om våren och fruktskörd på hösten. Det är mycket handarbete med gallring, uppbindning, skörd och beskärning men också en del tid i maskiner. Det är bra med intresse för trädens biologi med koll på exempelvis näringstillförsel, bevattning, skadedjur och plantsjukdomar.

  Utbilda dig exempelvis på naturbruksprogrammet, se naturbruk.se, eller till trädgårdsingenjör med odlingsinriktning vid SLU i Alnarp.

 • 6. Gårdsmästare

  Som gårdsmästare ansvarar, organiserar och utvecklar du lantbruksföretag. Det innebär att du kan ansvara för att utveckla en ny produktionsgren som exempelvis ekologisk äggproduktion eller att anpassa kostallet till robotmjölkning. Jobbet som gårdsmästare innebär stort ansvar. Du kan vara egen företagare såväl som anställd.

  Utbilda dig till gårdsmästare inom yrkeshögskolan. Liknande utbildningar är Driftledare och Agrotekniker.

 • 7. Lantbrukare (bonde)

  Vill du odla och ha fingrarna i jorden? Vara med och skapa maten på våra tallrikar? Som bonde eller lantbrukare är du mångsysslare. Du tar hand om djur och sköter din växtodling. Ofta har du maskiner till din hjälp - mjölkrobotar och datorstyrda fodermaskiner är alltmer vanligt. Du kan inrikta dig på att odla storskaligt eller småskaligt. Frihet, att vara ute mycket och praktiskt arbete är ett signum!

  Utbilda dig exempelvis till lantmästare vid SLU i Alnarp, gårdsmästare eller driftledare. Eller gå naturbruksprogrammet, se naturbruk.se.

 • 8. Mark- och växtodlingsrådgivare

  Dagens lantbruk producerar växter för mat, djurfoder, energi och ett öppet landskap. Som markväxtrådgivare arbetar du för en effektiv och hållbar växtodling. En dag på jobbet kan börja med att du leder ett studiebesök på en närliggande gård och avslutas med att du sammanställer forskningsresultat från fältförsök. En styrka som rådgivare är ofta praktisk kunskap i lantbruket och ett intresse för att jobba tillsammans med lantbrukare.

  Utbilda dig exempelvis till lantmästare eller agronom vid SLU.

 • 9. Maskinförare

  Gillar du maskiner och vill jobba nära naturen? Då är maskinförare något för dig! Kunskap om maskiner och teknik är viktigt för att kunna köra, underhålla och laga maskinerna. Detta tillsammans med kunskapen om växtodling gör maskinföraren till en nyckelperson i lantbruket och produktionen av mat.

  Du kan utbilda dig på naturbruksprogrammet, se naturbruk.se.

 • 10. Plantskoleföretagare

  Som plantskoleföretagare driver du upp plantor till trädgården, lantbruket eller skogen. Runt om i landet finns ca 180 plantskoleföretag. Du jobbar praktiskt med odling utifrån växternas behov, men också med försäljning och rådgivning till dina kunder såväl som med växters behov. För god lönsamhet krävs en stor skopa driftighet och företagsamhet!

  Utbilda dig exempelvis på naturbruksgymnasium eller till trädgårdsingenjör med odlingsinriktning vid SLU i Alnarp.

 • 11. Växtodlare

  Vill du odla och ha fingrarna i jorden? Vara med och skapa maten på våra tallrikar? Som växtodlare, bonde eller lantbrukare sköter du din växtodling, med maskiner till din hjälp. Du kan inrikta dig på att odla storskaligt eller småskaligt. Frihet, att vara ute mycket och praktiskt arbete är ett signum!

  Utbilda dig exempelvis till lantmästare vid SLU i Alnarp.

 • 12. Växthusgrönsaksodlare

  En växthusföretagare är både odlare och tekniker med ett väl utvecklat affärssinne. Växthuskulturerna som tomat, gurka, sallat och kryddor kräver stor omsorg om ljus, luftfuktighet, näring och växtskydd. Som växthusföretagare arbetar du med en mix av modern teknik och gammalt hantverk. Du arbetar på en rörlig marknad och kunskap om marknaden och kundernas önskemål är mycket viktiga.

  Utbilda dig exempelvis på naturbruksprogrammet, se naturbruk.se eller till trädgårdsingenjör med odlingsinriktning vid SLU i Alnarp.

Malin Pa Piparns Lantbruk

Malin på Piparns Lantbruk

Odlaren Siri

Odlaren Siri