Ett axplock av alla spännande teknikyrken som finns.

 • 1. Agrotekniker

  Vill du arbeta med framtidens lantbruksföretag? Som agrotekniker kan du starta, driva och utveckla ett lantbruksföretag. Under utbildningen har du ett nära samarbete med SLU och näringslivet. Du har koll på både nya forskningsrön, teknik på gården och skötsel av djur och grödor. Som agrotekniker kan du både jobba som egen företagare eller vara anställd, exempelvis på ett större lantbruk.

  Du utbildar dig till agrotekniker på Biologiska Yrkeshögskolan i Skara. Liknande utbildningar är gårdsmästare och driftledare.

 • 2. Biogastekniker

  Biogas är en förnyelsebar energikälla som kan användas till värme, el och fordonsdrift utan att bidra till växthuseffekten. Som biogastekniker sköter du drift och underhåll, såväl som byggnation av biogasanläggningar. Framtidsutsikterna är goda och därmed möjligheterna att få jobb! I Sverige producerades 2015 ca 1,9 TWh biogas från 282 rötningsanläggningar. Mer biogas i siffror får du på Biogasportalen.

  Gå din utbildning till biogastekniker på Yrkeshögskolan i Hallsberg.

 • 3. Bioteknolog

  Nyfiken på molekyler, gener och organismer? Hur kroppens minsta beståndsdelar hänger samman och har inverkan på våra livsmedel och vår miljö? På jorden har vi idag sju miljarder människor, så din kompetens som bioteknolog är efterfrågad! Exempel på arbetsplatser är inom läkemedels- eller växtförädlingsindustrin. 

  Hitta din utbildning till bioteknolog vid SLU i Uppsala.

 • 4. Driftledare

  Vill du driva och leda ett lantbruk? Som driftledare kan du vara specialiserad på maskiner eller växtodling eller varför inte lantbruksdjur? Vad du än väljer kommer du som driftledare att ha stort ansvar för lantbruket antingen som egen företagare eller som anställd. 

  Utbilda dig inom yrkeshögskolan. Det finns flera utbildningsorter att välja bland, titta runt på yrkesutbildningar.se. Liknande yrken är Gårdsmästare och Agrotekniker.

 • 5. Egenföretagare

  Som egenföretagare har du möjlighet att jobba med precis det som du är intresserad av. Du har stor frihet i ditt arbete och bestämmer över din egen tid. Många utbildningar ger dig en bra kunskapsgrund för att lyckas som egen företagare. 

  Verksamt.se ger information om hur du startar, driver och utvecklar ett företag.

 • 6. Energiplanerare

  Vill du jobba med en av framtidens viktigaste frågor? Vill du bidra till smart och hushållande användning av våra naturresurser? Som energiplanerare har du kunskap om hela processen från råvara till slutanvändningen av energi. 
  Du kan arbeta som specialist inom energi från vattenkraft, vindkraft, vågkraft, kärnkraft, solenergi eller bioenergi. 

  Utbilda dig exempelvis till civilingenjör i energisystem vid SLU. Andra utbildningsvägar finns på allastudier.se.

 • 7. Maskinförare

  Söker du ett spännande, självständigt arbete där du får köra och ansvara för stora maskiner? Vill du följa naturen och årstidsväxlingarna och använda avancerad teknik? Att vara maskinförare kan vara alltifrån att köra olika redskap till jordbrukstraktorer till att vara förare av avancerade skogsmaskiner som skördare och skotare. För närvarande är det stor efterfrågan på maskinförare! 

  Du kan utbilda dig på naturbruksprogrammet eller utbilda dig på en yrkeshögskola.

 • 8. Miljöingenjör

  Brinner du för miljö och vill vara med och skapa framtidens samhälle? Som miljöingenjör har du helhetssyn och förstår sambandet mellan teknik, samhälle och miljö. Kanske jobbar du som expert på Miljödepartementet, på ett reningsverk eller Vattenfall? Stort engagemang och mycket kunskap om miljö finns hos många organisationer i landet och internationellt. 

  Bland annat kan du utbilda dig vid SLU till civilingenjör i miljö- och vattenteknik. Andra utbildningsvägar finns på allastudier.se.

 • 9. Vindkraftstekniker

  Vill du vara med och utveckla framtidens energiförsörjning? Som vindkraftstekniker är du specialist på service, drift och underhåll - både i Sverige och andra länder. Du jobbar praktiskt såväl som framför datorn. Vindkraft är den energikälla som ökar mest i världen och är en viktig del i att minska koldioxidutsläppen. Vindkraft är en energikälla med framtiden för sig! 

  Din utbildning till vindkraftstekniker kan du exempelvis gå i exempelvis Varberg, Du kan hitta fler alternativ på yhutbildningar.se.

Videoposter Skogen En Plats Fo R Dig Som Vill Ha Ett Fritt Och Sja Lvsta Ndigt Arbete

VR-film: från träd till kartong